ordinær Generalforsamling referat.

 

Generalforsamling Musikforeningen Samklang d.15/11 2017

 

1.Valg af dirigent og referent

Dirigent: Bo

Referent: Michelle

 

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen beretter at det ikke går særlig godt. Der er nedgang af gæster, hvilket går ud over økonomien. Bestyrelsen mener at vi i år har haft rigtig god musik ved alle arrangementer. Nedgangen af gæster har en negativ virkning på økonomien. Derfor er vi blevet godkendt af kommunen til at kunne søge om tilskud til kommende arrangementer. Sidste arrangement gik rigtigt godt, hvilket har medført at vi i år ikke har underskud i budgettet. 

Bestyrelsen annoncere med kommende arrangementer på facebookkultnat samt reklamer og avis annoncer

Det har været et positivt år, da vi for første gang i 5 år har overskud i budgettet.

Formanden takker bestyrelsen for hjælpen samt de frivillige.

3. Regnskab og kassererens beretning

Kassebeholdning er på 17000Vores billetsalg stemmer ikke overens med prisen på musikken, da der ikke har været nok gæster

Vi har haft sponsorater for 9000kr. Vides ikke om det kommer til næste år. 

Overskud på 6000kr ved sidste arrangement. 

4. Indkomne forslag

Der er ikke nogen indkomne forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent fastsættes til 0kr. 

6. Valg til bestyrelsen

På valg er: 

Bo bestyrelsesmedlem ® Bo er valgt.

Steen – Næstformand ® Steen er valgt. 

Niels Bestyrelsesmedlem ® Har ikke stillet op til genvalg.

Connie Bestyrelsesmedlem – Connie er valgt. 

Kenn Bestyrelsesmedlem – Kenn er valgt. 

Jytte forsætter som bilagskontrollant.

Jørgen forsætter som bilagskontrollant.

Christina træder ind som bilagskontrolantsuppleant

7. Eventuelt 

Banjo fortæller om den nye sæson. Præsentere Nytårskuren, og oplyser at det er Chanda & Bommerangs der spiller. Nytårskuren bliver afholdt den 27.01.2018.

The Blues overdrive kommer og spiller den 23.03.2018

20 års jubilæum – arrangementet afholdes i Roholte. Hvem der spiller vides ikke fast endnu. Grassolin er blevet spurgt

Efteråret vides ikke endnu. 

Tenna oplyser at Musikforeningen skal passe på med at afholde arrangementer med irsk musik, da HUSET i Faxe ladeplads afholder faste arrangementer. Tenna oplyser at hun er bange for, at der vil være for mange af lignende arrangementer. 

Tenna oplyser at hun synes Musikforeningens hjemmeside er forvirrende, og oplyser at hun ikke kunne se at medlemskab var gratis. Dette er nu rettet. Tenna råder Musikforeningen til at udlevere papirlapper ved arrangementerne hvor gæsterne kan tilmelde sig maillisten. Råder desuden Musikforeningen til at sende invitationer ud, hvor det er muligt at printe den ud og udlevere til andre. Michelle og Steen holder møde vedr.dette

Formanden oplyser at bestyrelsen har drøftet muligheden for at nedsætte billetterne til 100 kr i stedet for 150 kr. Dette skyldes at bestyrelsen forventer at dette vil lokke flere gæster til arrangementerne. Vi vil forsøge at nedsætte prisen via tilskud fra kommunen. 

Jørgen oplyser at han synes Musikforeningen skal passe på med at hyrer for specielle bands. Oplyser at mange vil hører dansemusik, og at de derfor ikke vil deltage i arrangementerne hvor det ikke er muligt at danse.

Der bliver drøftet i forsamlingen, at der i Musikforeningens bestingelser står anfært at vi er en alsidig forening. Derfor vil der forsat blive afholdt et arrangement pr. sæson som vil være specielmusik.  

Tenna spørger om der er noget Musikforeningen mangler. Banjo oplyser at der mangles et lysanlæg og Tenna råder foreningen til at søge Gisselfeld om hjælp til dette. Tenna oplyser at hun har en liste overforskellige steder hvor foreningen kan søge om tilskud. 

Mødet er hævet – Tak for i dag.