Referat Generalforsamling 2019.

Generalforsamling i Samklang den 20-11-2019.

Pkt 1: Valg af dirigent.

Ø Bo Pommergaard.

Pkt. 2: Valg af referent.

Ø Jytte Sørensen

Pkt.3: Formandens beretning.

Ø Det har været et godt år, trods nogen dårlige valg, bl.a. datoer for arrangementer.

Ø Vi skal finde en ordentlig dato til sommerfesten.

Ø Det har været en succes at få ordnet baren.

Ø Steen tager fat i Tenna vedr. sponsorater. Er Tenna stadig interesseret?

Ø De 2 store arrangementer, nytårskur og sommerfest har givet stort overskud, hvorimod de andre 3 har givet underskud. Men samlet set er vi kommet ud af regnskabsåret med overskud.

Pkt.4: Regnskab og beretning af kasseren.

Ø Regnskab: se forrige pkt.

Ø Musikken har været dyrere, end vi får ind i billetpris.

Ø Der har været et mindre indkøb til baren i år.

Ø Vi har kun fået et sponsorat i år, det skal der strammes op på.

Ø Vi har en billig husleje i Roholte.

Ø Der er i år blevet indkøbt nye uge, samt en printer.

Ø Kassebeholdningen er steget ift. sidste år.

Pkt.5: Indkomne forslag.

Ø Ingen

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent.

Ø Uændret.

Pkt. 7: Valg til bestyrelsen.

Ø Bo Pommergaard: Genvalgt.

Ø Kenn Bøgeskov Rasmussen: Genvalgt.

Ø Sally Bentzson: Genvalgt.

Ø Billagskontrollanter:

o Jørn Christensen genvalgt.

o Jytte Sørensen genvalgt

Ø Suppleant, billagskontrollant

o Lise Østergaard.

Pkt. 8: Eventuelt.

Ø Banjo foreslog et ekstra arrangement i foråret. Det blev vedtaget.

Ø Musikprogrammet for første halvdel af 2020 ser således ud:

o 25-1-2020: Nytårskur med Chanda.

o 21-3-2020: De sorte fugle.

o 24-4-2020: Peculiar String Band.

o 13-6-2020: Sommerfest med Grassolin, og evt musik til maden, eller musikskolen, eller Keld.

 

Jytte Sørensen, referent.