Referat Generalforsamling 2018.

Pkt. 1:

Dirigent: Bo

Referent: Jytte

 

Pkt. 2: Bestyrelsen beretning:

Formandens beretning:

➢ Vi har haft en rigtig god sæson. Særlig det sidste arrangement var rigtig godt.
➢ September er en svær måned at holde arrangementer i!! Der er for mange halfester i området.
➢ Tak til den samlede bestyrelsen for godt samarbejde, og en speciel tak til de bestyrelsesmedlemmer, der nu vælger at træde ud.
➢ På grund af de indkomne sponsorater, kan vi tilbyde lidt dyrere band.
➢ Tenna vil fortsat gerne søge sponsorater for Samklang. En stor tak til hende for hendes arbejde i år, og fremadrettet.
➢ Halfesten i Faxehallen har fået ny formand, som evt. gerne vil have et samarbejde med Samklang.

Pkt. 3: regnskab og kassererens beretning:

➢ Vi har solgt væsentligt mere i baren i år.
➢ Hvis vi ikke havde fået sponsorater, havde vi haft underskud.
➢ Vi har hyret dyrere band: Det har vi kunnet pga. tilskud fra Faxe Kommune.
➢ Lager: Vi har for ca. 15.000 kr. (indkøbspris) så der skal ikke købes meget til nytårskuren i februar.

Pkt 4: Indkomne forslag: Steen Allan Holst (vedtægtsændring)

➢ Der tilføjes ændring i §6, stk. 2, se nye vedtægter.

Pkt. 5: Fastsættelses af kontingent:

➢ Ingen ændringer, fortsat gratis ifølge vedtægterne.

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen:

➢ Formanden ønsker ikke genvalg: Steen Allan Holst vælges som ny formand.
➢ Sekretær ønsker ikke genvalg: Ingen ønsker at stille op.
➢ Bestyrelesesmedlem Conny Jette Olsen ønsker ikke genvalg. Tina Werngren vælges enstemmigt.
➢ Bo vælges til næstformand.
➢ Sally, Kim og Banjo genvælges enstemmigt
➢ Der vedtages at ændre vedtægterne, så bestyrelsen fremadrettet består af 7 medlemmer.
➢ Der vælges enstemmigt 2 suppleanter: Conny og Erik
➢ Bilagskontrollanter: Jørn og Jytte genvælges, samt Christina som suppleant. 
➢ 

Pkt. 7: Eventuelt:

➢ Erik:

- Frank (sponsor) vil gerne tilbyde sin hal som nyt spillested for Samklang.

- Tenna vil søge legat hos Gisselfeldt (20.000 kr.)

 

➢ Banjo:
Der er nogle der ikke ønsker Frank. Der bliver for meget slæb.
Roholte er ideel, bussen fungerer, folk skal bare lære at bruge den.

 

➢ Bo:
Synes vi skal give Frank en chance, og tage op og kigge på stedet.

Vedrørende buskørsel:

➢ Der må ikke skrives, at Samklang står for buskørsel.
➢ Evt. mulighed for samkørsel (Erik)

Erik har tilbud fra Bjarne på borde og stole: Kr. 10 pr. person (leveret og hentet)

Anders fra Roholte kunne godt tænke sig et samarbejde med Samklang omkring fodboldklubben i Roholte, f.eks. afslutningsfest e.l.